Stijgende kosten voor afvalcollectie, we denken graag mee!

Het is altijd een goed idee geweest om een route onder de loep te nemen om te zien of de frequentie van lediging omlaag kan. Met de huidige berichten van stijgende kosten door de hoge brandstofprijzen en druk op de gehele keten is het nu het uitgelezen moment om te onderzoeken hoe een persafvalbak op zonne-energie u kan helpen.

Door naast standaard routeoptimalisatie ook te kijken naar welke afvalbakken druk op de route leggen, kan er vaak direct vastgesteld worden waar er winst te behalen is.

Procomat adviseert al jaren deze drukke afval hotspots vast te stellen met behulp van een nulmeting. Al een wat oudere uitgave die hier bij kan helpen is de uitgave van RWS uit 2018 “optimalisatie afvalbakken in de openbare ruimte”’. Door de afvalbak op de drukke plaatsen te vervangen door één van onze bovengrondse persafvalbakken op zonne-energie kunnen routes pas écht geoptimaliseerd worden. Ons systeem werkt volledig autonoom en kent een eenvoudige plaatsing die weinig tot geen speciale voorbereiding nodig heeft, het afval zal aangeperst worden waardoor er 5 tot 7 keer meer afval ingezameld kan worden.

In dit decennium van energietransitie gaat het steeds belangrijker worden om data gedreven te werken, onze afvalbakken kunnen hier de oplossing voor bieden . Ledigen als het nodig is aan de hand van een vooraf instelbaar vulniveau, niet door middel van een vaste route.

Door het afval aan te persen kan er tot 70% bespaard worden op de ledigingskosten. Een bijkomend voordeel is dat er hierdoor minder uitstoot veroorzaakt wordt, zeker omdat juist het vele remmen en optrekken vele malen minder zal zijn over een gehele route. Door de verhoogde capaciteit hoeft minder vaak gereden te worden. Vanuit circulair oogpunt is het belangrijk te weten dat de bakken ontworpen zijn om het milieu vanaf ontwerp tot recyclestatus zo min mogelijk te belasten. De ingebouwde sensoren geven via een netwerk van beveiligde servers gegevens door zoals bijvoorbeeld vulniveau, batterijstatus, zonne-energieproductie en het aantal inworpen. Deze gegevens bieden informatie over de actuele situatie, maar ook over historische prestaties. Door slim gebruik te maken van deze informatie wordt de afvalinzameling steeds verder geoptimaliseerd, wat kan resulteren in een flinke kostenbesparing en verlaging van de CO2-uitstoot.

Samen onderzoeken of het ook voor uw gemeente en locatie een oplossing kan zijn?

Meer nieuws en updates?

Volg ons via de social media kanalen.
© Copyright Procomat B.V. 2017 - 2021
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram