Privacyverklaring Procomat B.V.

Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina kunt u lezen welke gegevens wij verzamelen als u gebruik maakt van de website, producten en/of diensten van Procomat B.V. en waarom wij deze gegevens verzamelen. Procomat B.V. respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en diensten. Draagt ​​er verder zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Procomat B.V. handelt in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en vanaf 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Wie is Procomat B.V.?
Procomat B.V. is een besloten vennootschap, gevestigd en statutair gevestigd te Best en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 61280887.

Procomat B.V. verwerkt persoonsgegevens over u doordat u onze website bezoekt, interesse toont in onze producten en diensten of producten bij ons afneemt, gebruik maakt van onze diensten en / of omdat u of uw werkgever deze gegevens aan ons verstrekt.

De volgende persoonsgegevens verwerken wij:

 • Bedrijfsnaam
 • Voornaam en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Informatie over uw activiteiten op onze website
 • Lijst met contactgegevens via een app
 • IP adres
 • Internetbrowser en apparaattype

Procomat B.V. verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om producten en / of diensten aan u te leveren;
 • Betalingen af te handelen;
 • Onze nieuwsbrief en / of reclamefolders te verzenden;
 • U te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

Hoelang bewaren we de gegevens?
Procomat B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Gegevens delen met anderen
Procomat B.V. deelt uw persoonsgegevens met derden als dit nodig is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

In kaart brengen van websitebezoek
Procomat B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.
De cookies die we gebruiken zijn nodig voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Hiermee kunnen we ook onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@procomat.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen wij u om in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Procomat B.V. zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Veiligheid
Procomat B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging(en) tegen te gaan. Indien u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@procomat.com.

Contact
Procomat B.V.
De Donge 2b, 5684 PX Best, Nederland
E-mail: info@procomat.com
Tel. +31 499 747003

© Copyright Procomat B.V. 2017 - 2021
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram