Zwerfafvalvergoeding: Verlaag het zwerfafval op een slimme manier

Met de Zwerfafvalvergoeding via Nederland Schoon kunt u de zwerfafvalaanpak verbeteren en versterken in uw gemeente. De vergoeding is vanaf 1 november 2020 aan te vragen en hiermee kunnen bijvoorbeeld slimme afvalbakken, onze WasteMates, zeer voordelig aangeschaft worden. De hoogte van de vergoeding is volgens een gebruikelijke verdeelsleutel op basis van het aantal inwoners op 1 januari van het voorgaande jaar.

De afvalbak, slimmer schoonhouden en monitoring zijn drie van de vijf belangrijkste pijlers voor het terugdringen van zwerfafval.

De belangrijkste pijlers zijn:

  1. Effectieve inzet (slimme) afvalbakken – De ene afvalbak is de andere niet en zeker onze slimme afvalbak, de WasteMate niet. Hoe effectief de aanwezigheid van een afvalbak is hangt onder andere af van de locatie, het formaat, de kleur en de tekst op de afvalbak. Onze WasteMate gaat verder en is slim door ingebouwde sensoren, pers en geluidsmodule. Voor een gemeente of tegenwoordig smart city de uitkomst voor betere monitoring, kostenverlaging en uiteindelijk tevreden bewoners.
  2. Slimmer schoonhouden – Door middel van adoptieprogramma’s worden (fastfood-) ondernemers en bewoners actief betrokken bij het schoonhouden van de omgeving. Slimme inzet van data, die onze slimme afvalbakken verzamelen, maakt schoonmaken efficiënter.
  3. Participatie – Motivatie maatschappelijke organisaties zoals scholen, sport- en/of buurtverenigingen om zich in te zetten voor een zwerfafvalvrije omgeving. Door opruimacties te organiseren of zelfs een eigen schoongebied te adopteren zorgen zij voor minder zwerfafval in de gemeente en geven ze een sterk voorbeeld.
  4. Handhaving  – Een gemeente heeft de basis op orde. De volgende stap is meer bewustzijn creëren bij lokaal betrokken partijen zoals ondernemers, handhavers en bewoners. Met veel aandacht voor positieve communicatie.
  5. Meten is weten – Zeker een smart city zet in op monitoring. Dataverzameling, -inzicht en activering op basis van deze data zorgt voor efficiëntie en kostenverlaging. Zo is bijvoorbeeld een overvolle afvalbak verleden tijd. Een sensor in een slimme afvalbak heeft gesignaleerd dat de afvalbak bijna vol is en een melding gemaakt dat de bak geleegd dient te worden.

Meer weten? Check de site van Nederland Schoon.

Meer nieuws en updates?

Volg ons via de social media kanalen.
© Copyright Procomat B.V. 2017 - 2021
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram